ORGANIZATOR OLIMPIADY HISTORYCZNEJ
Polskie Towarzystwo Historyczne